Teenused

Teenused

Meie teenuste hulka kuuluvad:

  • koolituste, seminaride ja konverentside korraldamine;
  • täiend- ja ümberõpete läbiviimine;
  • koolitusreiside korraldamine;
  • loodusmatkade korraldamine;
  • Hiiumaa kohaliku elu arenguks ja keskkonnahoiuks vajalike projektide teostamine ja nõustamine;
  • Hiiumaa looduse ja kultuuri tutvustamine;
  • jpm.